|| Swaminarayan Faith | Acharyas | Holy Saints | Temples | Inspiring Articles | Festivals ||
issousa.org
|| I.S.S.O. | I.S.S.O. Seva | N.N.D.Y.M. | SWAMINARAYAN MUSEUM ||
 
:: Navigation
Home

Events Video

24x7 Satsang Radio

Upcoming Events

Utsav Pictures

Kathas

Kirtans

Monthly Magazine

Female Satsang

Calendar

Scriptures

Wallpapers

Contact Us

:: Temples

1. East Africa Satsang Swaminarayan Temple, Nairobi

2. Shree K. S. Swaminarayan Temple, Nairobi (Taaba)

3. Shree K. S. Swaminarayan Temple, Mombasa

4. Shree Tanzania Swaminarayan Temple

5. Shree Swaminarayan Temple, Mauritius

6. Shree Swaminarayan Temple, Fregate Islands (Seychelles)

7. Shree Swaminarayan Temple, Kampala

8. Shree Swaminarayan Temple, Kisumu

9. Shree Swaminarayan Temple, Eldoret

10. Shree Swaminarayan Temple, Nakuru

11. Swaminarayan Satsang, Meru (Kenya)

12. Shree Harikrishna Satsang Mandal, Kerugoya

 
Shree Swaminarayan Temple, 4 Louisa Place, Weehawken, NJ 07087 | (201)865-3987
© Copyright 2009 – International Swaminarayan Satsang Organization (ISSO)